Integritetspolicy

Bröllop och Papper behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om du som kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

Som personuppgiftsbiträde hanterar Bröllop och Papper, J.Griph AB org.nr xxxx, personuppgifter i enlighet med instruktioner från dig som kund. Bröllop och Papper vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Bröllop och Papper kallas hädanefter "oss" eller "vi" i följande text.

Vad samlar vi in för information?

Vi samlar in information från dig när du lägger din beställning och ingår i ett köpeavtal med oss. Denna information inkluderar det du lämnar vid tillfället som t.ex. namn, personnummer, telefon, epost eller liknande. Vi samlar också in informationen som du anger när du skräddarsyr någon av våra produkter.

Utöver detta tar vår hemsida automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare som t.ex. din IP-adress samt den sida/sidor du besökte hos oss.

Varför samlar vi in denna information?

För att kunna administrera och bibehålla vår relation till dig som kund och vårt uppdrag, t.ex. för att kunna tillverka och leverera produkter efter dina önskemål samt hantera faktureringsuppgifter, behandlar vi: kontaktuppgifter, administrativ information, cookiedata och information relaterad till produkter du beställt.

Vår bedömning är att vi är berättigade att behandla denna information för att kunna upprätthålla kundrelationen och för att kunna ge dig personlig service. Samtycker du inte till detta är du välkommen att kontakta oss.

Vi behandlar även faktureringsinformation i enlighet med vad gällande lagstiftning kräver, t.ex. för bokföringsändamål. Denna information sparas så länge lagen kräver.

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till tredje part i det fall du inte uttryckligen godtycker till detta. Undantaget är betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som är nödvändiga för vår hemsida och tjänsten. Denna tredjepart kan t.ex. vara ett hosting företag där tjänsten ligger rent fysiskt. I dessa fall krävs att dessa parter godkänner att följa gällande personuppgiftslagstiftning. I undantagsfall kan vi anse det nödvändigt att dela information med it-konsulter, jurister, revisorer eller myndigheter i syfte att förhindra misstänkta illegala aktiviteter, bedrägerier eller liknande situationer som medför risk för dig som kund eller för annan person.

Informationsskydd

De it-lösningar som används för att lagra all personlig information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter

Du som kund har du rätt att kontakta oss och få ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, möjlighet att uppdatera eller att få dessa raderade. Du har även rätt till dataportabilitet samt begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Du har även rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi upphör då att behandla personuppgifterna, såvida det inte föreligger ett legitimt skäl som går före dina rättigheter.

Kakor / Cookies

Vi använder oss av så kallade cookies. Det är små textfiler som sparas i din dator och som hjälper oss att räkna statistik på webbplatsen och för att funktioner som t.ex. kundvagnen ska fungera. Vi använder även cookies från tredje part som Google i syfte att på så sätt förbättra upplevelsen för våra kunder. Du kan neka cookies på vår webbplats, det gör du genom att stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Vi kan dock inte garantera att webbplatsen fungerar fullt ut med cookies avstängda.

E-mailutskick

Först och främst använder vi email till att skicka ut orderbekräftelser och supportärenden. Vi använder endast den e-postadress du angivit när du köpte tjänsten för att vid enstaka fall skicka information och uppdateringar som är av vikt för tjänsten, nyhetsbrev, tips för din tjänst etc. Vill du inte längre ta emot sådana meddelanden kan du avsluta prenumerationen längst ner i varje e-postmeddelande.