Monteringsguide

En guide för dig som vill montera dina trycksaker på egen hand, men behöver lite tips och råd.

1. Ta fram dina kuvert, kuvertfoder och limroller.
2. Lägg i fodret i kuvertet.
3. Se till att fodrets övre del hamnar kant i kant med den limmade ytan på kuvertet och är placerat rakt.
4. Håll ett finger på fodret, strax under där det ska vikas, så att det inte kan flytta på sig.
5. Samtidigt som du håller kvar fingret viker du över klaffen på kuvertet.
6. Tryck längs hela kuvertets övre kant för att vika fodret.
7. Öppna klaffen försiktigt och låt fodret ligga kvar nervikt.
8. Håll fast fodret och limma längs med fodrets yttre kant.
9. Håll kvar ett finger mitt på fodret och vik ner klaffen på kuvertet igen.
10. Dra och tryck med fingrarna på klaffen där du har limmat.
11. Allt klart, lycka till!
1. Ta fram dina vaxsigill och igenslickade kuvert med tillhörande kort nedlagda.
2. Ta bort skyddspappret på baksidan av sigillet.
3. Tryck dit sigillet längst ned över klaffens spets, tänk på motivets rotation.
4. Enkelt och vackert!

Läs vidare